Kryeministria

      Prime Minister Office

    Adresa/Address: Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, Tiranë